Hoptrup Marstrup
Idrætsforening

Velkommen til Hoptrup Marstrup Idrætsforening

 
 • Hoptrup Marstrup Idrætsforening er en aktiv forening, der er omdrejningspunktet for idrætslivet i Hoptrup og Marstrup.
 • Foreningen har ca. 600 medlemmer, der samles om glæden ved samværet og idrætten.
 • Her på hjemmesiden finder du oplysninger om klubben, om klubbens forskellige afdelinger og om de hold du kan tilmelde dig.
 • Tilmelding og betaling sker online.
Bliv medlem
Kalender

Hoptrup Marstrup Idrætsforening

HMIF er stiftet i 1908 og er altså mere end 100 år gammel. På trods af sin høje alder, er den stadig fuld af liv.
Læs mere
Besøg vores side

Nyheder & Aktiviteter

Bak op om din Idrætsforening og sig JA TAK til denne invitation. Du vil denne aften få indsigt i, hvad der sker af spændende ting i HMIF samtidig med, at du har mulighed for at fortælle os, hvad du mangler i HMIF. Der er en god fremtid i HMIF, men det kræver, at I også viser os, at I gerne vil HMIF - bl.a. ved at deltage til generalforsamlingen. Brug jeres demokratiske ret og indflydelse, enten ved stille op til en post i bestyrelsen, eller blot ved at giv os jeres stemme til at forsætte det gode arbejde.


 
Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til generalforsamling i
Marstruphallens klublokale onsdag den 26-02-2020 kl. 19.30
 
Dagsorden iht. HMIF’s vedtægt § 7:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forlag.
 5. Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.
Følgende er på valg:

Administrativ kasserer:                                    Delt kassererfunktion (ny)

Forretningsudvalgsmedlemmer:                    Søren Knudsen (genopstiller)
                                                                                John Henriksen (genopstiller
               

suppleanter:                                                        Erik Henningsen(genopstiller)
                                                                               Allan C. Nielsen (genopstiller)
 1. Valg af 1 bilagskontrollant
 2. Evt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget. Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved personligt fremmøde.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail karinsandhansen@live.dk

 

 HMIF Fitness

 
 
Efter en fantastisk indvielse af Motionslokalerne er der nu mulighed for at tilmelde sig HMIF Fitness.

Ved udlevering af brik får man adgang til faciliteterne fra kl. 05:00 - 23:00 hver dag, alle ugens dage.
Det er et krav at man har fået gennemgået faciliteterne af en instruktør  inden man kan få udleveret sin brik, så sørg for at tilmelde dig en gennemgang af faciliteterne. Tilmelding til instruktion gøres enten via Facebook - HMIF Fitness ellers er du velkommen til at kontakte Allan under tlf. 22 16 73 70.

Læs mere om medlemsbetingelser og kontigent under fanen sportsgrene - HMIF Fitness.Danmarks bedste cykelklub ligger i Syd- og Sønderjylland
Danmarks bedste cykelklub er HMIF - MTB.


 HMIF er meget stolte og beæret over, at de super seje frivillige og medlemmer i HMIF-MTB har hentet prisen hjem til vores forening. 

HMIF-MTB er mere en sej, det er en fantastisk afdeling, hvor der er plads til alle smiley

Tilmelding

Al tilmelding til hold og betaling af kontingent kan kun ske via denne side.

Gå direkte til tilmelding og betaling ved at klikke her.

Kalender

Tjek hvad der sker i HMIF

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik (18.2 Kb)
Databehandlingsaftale (0.1 Mb)

Sponsorer


Hoptrup Marstrup Idrætsforening | Kærsmindevej 3 | 6100 Haderslev | CVR-nr. 29 50 65 58