Velkommen til Hoptrup Marstrup Idrætsforening
 

Hoptrup Marstrup Idrætsforening er en aktiv forening, der er omdrejningspunktet for idrætslivet i Hoptrup og Marstrup. Foreningen har ca. 600 medlemmer, der samles om glæden ved samværet og idrætten.
Her på hjemmesiden finder du oplysninger om klubben, om klubbens forskellige afdelinger og om de hold du kan tilmelde dig.
Tilmelding og betaling sker online.


 
 

 
Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til generalforsamling
i Marstruphallens klublokale
onsdag den 21-02-2018 kl. 19.30

 

Dagsorden iht. HMIF vedtægt § 7:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forlag.
5. Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.
Følgende er på valg:
Kasserer   Jette Andersen (ønsker ikke genvalg)
1 forretningsudvalgsmedlemmer:  Søren Knudsen (ønsker genvalg)
    John Henriksen (ønsker genvalg)
2 suppleanter:   Jonas Ebsen (ønsker ikke genvalg)
    Tobias Knudsen (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af 1 bilagskontrollant
7. Evt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget. Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er fyldt 16 år er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved personlig fremmøde.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail karinsandhansen@live.dk


 


           Floorball
 

Kunne du tænke dig at prøve at spille floorball for sjov, så er muligheden der.

Sted: Marstrup Hallen
Tidspunkt for mix hold: onsdage fra kl. 18.00 til kl. 19.00.
Tidspunkt for damehold: Søndage kl. 20.00 til kl. 21.00

Kontingent: 150 kr. fra nu og frem til juni.
Opstart: Henholdsvis den 4/2 og 7/2 2018.

Du skal være over 15 år.
Husk: Indendørssko og mon ikke en drikkedunk vil være en god ide? ;-)
 
Stave og bolde har foreningen.

Håber vi ses.

Hilsner fra
Karin og Joan

Ved eventuelle spørgsmål til onsdagsholdet kan Karin kontaktes på tlf. 26795073.
Joan kan kontaktes vedr. søndagsholdet på tlf. 60148984.

 


TilmeldingAl tilmelding til hold og betaling af kontingent kan kun ske via denne side.

Gå direkte til tilmelding og betaling ved at klikke her.

Kalender


Tjek hvad der sker i HMIF
 

Nyheder

 

Nu kan du følge os på Facebook
 


HMIF er blevet medlem af KlubLiv. Se mere her og kontakt evt. formand Karin Sand Hansen ved spørgsmål


  
03-10-2017
-

Viser: Alle dage
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle

 

Denne sponsorplads er til salg - kontakt bestyrelsen
Hoptrup Marstrup Idrætsforening | Kærsmindevej 3 | 6100 Haderslev | CVR-nr. 29 50 65 58