Velkommen til Hoptrup Marstrup Idrætsforening

 
  • Hoptrup Marstrup Idrætsforening er en aktiv forening, der er omdrejningspunktet for idrætslivet i Hoptrup og Marstrup.
  • Foreningen har ca. 1000 medlemmer, der samles om glæden ved samværet og idrætten.
  • Her på hjemmesiden finder du oplysninger om klubben, om klubbens forskellige afdelinger og om de hold du kan tilmelde dig.
  • Tilmelding og betaling sker online.
Bliv medlem
Kalender

Hoptrup Marstrup Idrætsforening

HMIF er stiftet i 1908 og er altså mere end 100 år gammel. På trods af sin høje alder, er den stadig fuld af liv.
Læs mere
Besøg vores side
LAG Haderslev-Tønder er støttet af Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Nyheder & Aktiviteter

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til generalforsamling i Marstruphallens klublokale onsdag den 21-02-2024 kl. 19.30


Dagsorden iht. HMIF’s vedtægt § 7:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasseres beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forlag.
Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.
Følgende er på valg:
Kasserer: Christoffer Fuglbjerg 
Forretningsudvalgsmedlem: John Henriksen
Forretningsudvalgsmedlem: Søren Knudsen
suppleanter: 1. Allan C. Nielsen 
2. Kåre Lei
Valg af 1 bilagskontrollant
Evt.

 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget. Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved personligt fremmøde.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail formand@hmif.dk 

 

Årets HMIF'ere 2023
Er blevet tildelt Alla Chr. Nielsen.

Allan er indbegrebet af en all in HMIF’ere. Han ser og tænker HMIF, som en helhed og bevæger sig ikke kun indenfor hans egen idrætsområde.

Allan er en igangsætter og var en stor drivkraft i oprettelse af vores Fitness center. Selvom Allan brænder for Håndbold, hvor han har været formand i over 15 år, tager han sig stadigvæk af en del opgaver i vores Fitness center. Derudover er Allan suppleant i Forretningsudvalget, hvor han er en fantastisk sparringspartner. I hans virke i HMIF, har han øje for alle afdelinger.

 Allan har derfor fortjent at blive udnævnt til 

 


Årets HMIF'ere 2023. 


 

Årets Ungleder pris 2023
Er blevet tildelt Kapser Lauridsen.

Kasper har hele hans nuværende liv, været en del af HMIF. I hans unge teenager år blev han en del af trænerteamet i Gymnastikafdelingen, hvor han stadigvæk har hans virke på holdet Maxi Spring. Derudover er Kasper i dag en del af Gymnastikudvalget.

Kaper er et fantastisk ungt menneske, som børnene ser op til. Selv i hans egen aldersgruppe, har Kasper en god berøringsflade og pga. Kasper fik HMIF igen et ungdomsfodboldhold, hvor han også tager ansvar.

Kasper er en ener blandt mange unge og har fortjent ros og anerkendelse for hans virke i HMIF.

Kasper har derfor fortjent prisen 


 

Årest Ungleder pris 2023Danmarks bedste cykelklub ligger i Syd- og Sønderjylland
Danmarks bedste cykelklub er HMIF - MTB.


 HMIF er meget stolte og beæret over, at de super seje frivillige og medlemmer i HMIF-MTB har hentet prisen hjem til vores forening. 

HMIF-MTB er mere en sej, det er en fantastisk afdeling, hvor der er plads til alle smiley

Tilmelding

Al tilmelding til hold og betaling af kontingent kan kun ske via denne side.

Gå direkte til tilmelding og betaling ved at klikke her.

Kalender

Tjek hvad der sker i HMIF

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik (18.2 Kb)
Databehandlingsaftale (0.1 Mb)

Sponsorer


Hoptrup Marstrup Idrætsforening | Kærsmindevej 3 | 6100 Haderslev | CVR-nr. 29 50 65 58