Nr. Navn Km Tid
1 Renata Lorenzen 17 1.31.22
2 Karsten Skovdal 14 1.13.46
3 Helle Overgaard 14 1.17.51
4 Finn Sørensen 14 1.05.40
5 John Outzen 14 1.17.51
1 Johan Christensen 10 55.42
7 Søren Knudsen 10 54.55
8 Dines Olsen 8 46.15
9 Niels C. Haa 8 48.16
10 Vibeke Christensen 8 54.36
11 Kenneth W. Nielsen 8 49.03
12 Niels Jønson 8 43.18
13 Vibeke Ebsen 4 31.11
14 Karin Kaiholm 5 34.42
15 Helene Knudsen 5 42.49
16 Megan Ebsen 5 34.14
17 Amanda Ebsen 4 32.11
18 Poul Steen 5 34.38
19 Birgitte Skovdal 6,7 42.52
Hoptrup Marstrup Idrætsforening | Kærsmindevej 3 | 6100 Haderslev | CVR-nr. 29 50 65 58